Branimir Jernej rođen je 1951. u Zagrebu, Branimir Jernej gdje je završio osnovnu školu klasičnog smjera, Matematičku gimnaziju i Medicinski fakultet. Nakon položenog stručnog liječničkog ispita, završio je poslijediplomski studij farmakologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 1987. obranio doktorsku disertaciju.

Od 1979. godine zaposlen je na Institutu Ruđer Bošković, gdje je 2006. godine izabran u trajno zvanje znanstvenog savjetnika. 2009. godine izabran je u naslovno zvanje redovnog profesora na Katedri za neuroznanost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U sklopu Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković 1994. godine je utemeljio Labroratorij za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju kojega je vodio sve do svoje prerane smrti u svibnju 2010. godine. Obnašao je i niz značajnih funkcija u Institutu.

Područje njegovog znanstvenog interesa poglavito je vezano je uz fiziologiju i genetiku neurotransmitera serotonina. Tijekom karijere objavio je sedamdesetak znanstvenih radova, velikim dijelom u časopisima koji pripadaju među vodeće u području neuroznanosti, za koje je do sada dobio preko tisuću citata.

Kao pozvani predavač sudjelovao je na brojnim međunarodnim znanstvenim konferencijama ili inozemnim znanstvenim institucijama. Bio je recenzent u nekoliko vodećih časopisa svoga područja i član uredničkog odbora časopisa. Vodio je desetak domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata; bio je voditelj desetak magistarskih radova i doktorskih disertacija, te nositelj nekoliko kolegija na poslijediplomskim / doktorskim studijima u sklopu Zagrebačkog sveučilišta. Također je bio član prestižnih međunarodnih znanstvenih društava (Society for Neuroscience, Society for Biological Psychiatry, Serotonin club), te suosnivač i prvi dopredsjednik Hrvatskog društva za neuroznanost.

Uz znanstveno-nastavni rad bavio se hrvatskim znanstvenom nazivljem iz područja biomedicinskih disciplina, stručnim prevođenjem i leskikografijom. Osim suautorstva dvaju domaćih općih rječnika, autor je englesko-hrvatskog rječnika za područje biomedicine.

KONTAKT

 
TEL: +385 91 54 65 508